Για την προκήρυξη του διαγωνισμού Δοκίμων ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ πατήστε εδώ

Για την προκήρυξη του διαγωνισμού Δοκίμων ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ πατήστε εδώ

 

Δείτε το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ προκήρυξης του διαγωνισμού Δοκίμων ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩN 2008

 

ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΟΝΟ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ!   

 

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ!
 
 

 

ΑΠΟ 1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

 

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ κάθε 10 ημέρες

 

 

 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Ελληνικά - Έκθεση Ιδεων

20 ώρες

150 €

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Ιδιωτικό-Δημόσιο)

28 ώρες

250 €

Ποινικό Δίκαιο

28 ώρες

250 €

Βασικές Αρχές Οικονομίας

28 ώρες

250 €

Διοικητικό Δίκαιο 28 ώρες 250 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 132 ώρες 950 €

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Ελληνικά - Έκθεση Ιδεων

20 ώρες

150 €

Στοιχεία Ναυτικού Δικαίου (Ιδιωτικό-Δημόσιο)

28 ώρες

250 €

Ιστορία

28 ώρες

250 €

Διοικητικό Δίκαιο 28 ώρες 250 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 104 ώρες 750 €

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΚΟΣΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΚΟΣΤΟΣ

Ελληνικά - Έκθεση Ιδεων

24 ώρες

150 €

Γεωγραφία

24 ώρες

200 €

Πολιτικοί Θεσμοί

24 ώρες

200 €

Ιστορία

24 ώρες

200 €

Ξένη Γλώσσα 20 ώρες 200 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ 116 ώρες 750 €